<div>Hi,</div><div><br></div><div>I am running Ubuntu 10.04 Desktop, X freezes and i get the message in dmesg [ 3164.724958] [drm:drm_mode_getfb] *ERROR* invalid framebuffer id</div><div><br></div><div>My video card is 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)</div>

<div><br>Please suggest</div><div><br></div><div>Thanks and Regards</div><div><br></div><div>Kaushal</div>